Frederiksgade 17A - Knuthske Palæ

Frederiksgade 17A - Knuthske Palæ

Det Knuthske palæ er opført i 1871 og anvendt som vinterbolig for Grev Christopher Knuth indtil hans død i 1942.